Je li moguće da je ovo samo slučajnost?

Je li moguće da je

ovo samo slučajnost?