Facebook bi sad trebao uvesti i ovaj status veze

Facebook bi sad trebao

uvesti i ovaj status veze