Dokazala je koliko je zapravo glupa

Dokazala je koliko

je zapravo glupa