Dal je moguće da je netko ovoliko glup?

Dal je moguće da je

netko ovoliko glup?