Možete li odrediti koji je ovo spol?

Možete li odrediti

koji je ovo spol?