Da li ga žalite ili mu zavidite?

Da li ga žalite

ili mu zavidite?