Da ju vidite u mraku, biste li se uplašili?

Da ju vidite u mraku,

biste li se uplašili?