Čemu uopće koristi ovakva zgrada?

Čemu uopće koristi

ovakva zgrada?