Čak si i pas misli: "Daj pogle koja glupača"

Čak si i pas misli:

"Daj pogle koja glupača"