Bože mili, što se njoj dogodilo sa usnicama?

Bože mili, što se njoj

dogodilo sa usnicama?