Zauvijek sam Baš nam ga je žao :-(

Zauvijek sam

Baš nam ga je žao :-(