Ako ovo nije najodvratnija slika, onda ne znamo koja je

Ako ovo nije najodvratnija slika,

onda ne znamo koja je