Ako ovo nije bolesno, onda ne znamo što je

Ako ovo nije bolesno,

onda ne znamo što je