Ajme, što su to napravili jadnoj bebi

Ajme, što su to

napravili jadnoj bebi