Ajme kako slatko, dala mu je pusu

Ajme kako slatko,

dala mu je pusu