A što je pobogu ovo, svježe govno?

A što je pobogu ovo,

svježe govno?