A koji je to genijalac napravio ovakvu tribinu

A koji je to genijalac

napravio ovakvu tribinu