A kod nas se klinci bune kad moraju prijeći cestu do škole

A kod nas se klinci bune

kad moraju prijeći cestu do škole