A kako bi invalidi trebali proći kroz ova vrata?

A kako bi invalidi

trebali proći kroz ova vrata?