Kakav je to muškarac koji može kasniti na spoj sa ovakvom damom?

Kakav je to muškarac

koji može kasniti na spoj sa ovakvom damom?