Izvor: Kailasha Reddy, YouTube

Majmunčić naučio čovjeka kako da zdrobi lišć......