Izvor: John Hoang, YouTube

Kad bi barem svi policajci bili ovako cool