Oko 10 sati u kancelariji nekih referenata administrativne službe neke vladine agencije jedan službenik oprezno prilazi svom kolegi koji je sjedio za susjednim radnim stolom, lagano ga dodirnu za rame te mu tiho šapnu na uho:
- "Kolega, probudite se! Da li ćete ići sa mnom na doručak ili ćete još raditi?"

Pauza za doručak

Pepermint, prije 1 godine @ Politički