Dobio Crnogorac prvu penziju.
Gleda je on i kaže:
- "E, oca im! Za isti rad dobio sam dvostruko manje para!"

Crnogorska penzija

Pepermint, prije 2 godine @ Narodi