Neki je traže cijeli život a neki je imaju cijeli život

Neki je traže cijeli život

a neki je imaju cijeli život