Zar baš nije mogao izdržati do prvog WC-a?

Zar baš nije mogao

izdržati do prvog WC-a?