Uživajte u životu jer život prođe u trenu

Uživajte u životu

jer život prođe u trenu