U Njemačkoj nema toga da bilo gdje parkirate bicikl

U Njemačkoj nema toga

da bilo gdje parkirate bicikl