Možda sam mali ali sam zaj****

Možda sam mali

ali sam zaj****