Svi Bosanci znaju da je ovo istina

Svi Bosanci znaju

da je ovo istina