Svaki muškarac živi za ovakav trenutak

Svaki muškarac živi

za ovakav trenutak