Sušna neka godina svako zlo za neko dobro

Izvor: fejs

Sušna neka godina

svako zlo za neko dobro