Što to ovaj lik vozi sa sobom?

Što to ovaj lik vozi

sa sobom?