Što se to uvuklo u ovaj automat sa hranom?

Što se to uvuklo

u ovaj automat sa hranom?