Kad je zov prirode jači od bontona

Kad je zov prirode

jači od bontona