Sigurno je Mojsije u ovom avionu

Sigurno je Mojsije

u ovom avionu