Ovu poruku sam pronašao na cesti ispred svoje zgrade

Ovu poruku sam pronašao

na cesti ispred svoje zgrade