Ovaj mali će nažalost zauvijek biti sam

Ovaj mali će nažalost

zauvijek biti sam