Ovaj je malo predoslovno shvatio naziv restorana

Ovaj je malo predoslovno

shvatio naziv restorana