Ovaj dječačić je rano počeo

Ovaj dječačić

je rano počeo