Njoj bi trebalo dati poseban popust za gorivo

Njoj bi trebalo dati

poseban popust za gorivo