Vlastito srce drži u svojoj ruci

Vlastito srce

drži u svojoj ruci