Nekome je očito jako dosadno u životu

Nekome je očito

jako dosadno u životu