Ne vjerujemo na što je naišla u dućanu s odjećom

Ne vjerujemo na što je

naišla u dućanu s odjećom