Ne izgleda li kao da je gola?

Ne izgleda li kao da je

gola?