Najdeblji lav na svijetu?

Najdeblji lav

na svijetu?