Mora da su roditelji jako ponosni na nju

Mora da su roditelji

jako ponosni na nju