Mora da joj je jako čudno rezati i jesti samu sebe

Mora da joj je jako čudno

rezati i jesti samu sebe