Neki bi rekli da je ovo znak kraja svijeta

Neki bi rekli da je ovo znak

kraja svijeta