Koji to k.... ima među grudima?

Koji to k.... ima

među grudima?